Návratová politika

NÁVRATOVÁ POLITIKA

Níže naleznete informace o naší politice návratu podle situace.

  1. VADNÁ

Pokud se výrobek stane v záruční době vadným z důvodu mimo vlastní kontrolu, můžete výrobek vrátit. Pak se pokusíme opravit, nebo pokud to není možné, vyměňte jej. Pokud nám chcete vrátit poškozený nebo vadný výrobek, přečtěte si prosím pečlivě naši záruční politiku. Pokud poškození výrobku spadá pod záruční podmínky, okamžitě kontaktujte zákaznický servis.

Poté vám zašleme formulář s pokyny. Zpracovat lze pouze vrácení s plně a pečlivě vyplněným formulářem a adresou.

2. POŠKOZENO

Záruka znamená, že my jako společnost garantujeme kvalitu našich výrobků. Prodejem výrobku vám uděláme maximum, abychom zajistili, že výrobek splňuje slibované požadavky, výrobek musí být „zdravý“. Pokud se ukáže, že výrobek neodpovídá požadavkům, garantujeme, že vám za to budeme jako spotřebitelé kompenzovat.

Záruční podmínky jsou vždy na třech stranách: existují záruční podmínky, které musí výrobek splňovat, aby mohl být vrácen (1. Záruční podmínky), existují pokyny týkající se záruční doby (2. Záruční doba) a existují pokyny týkající se postupu, který následuje jako produkt spadá do záručních podmínek a záruční doby (3. Záruční podmínky) Pokyny pro záruční podmínky, záruční podmínky a záruční dobu naleznete na této stránce,

Vždy děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili kvalitu našich výrobků a jejich balení a odeslání. Pokud se stane, že balíček přijde rozbitý nebo poškozený, pošlete e-mail na adresu info@smartbazar.nl do 7 dnů.

Uveďte číslo objednávky v e-mailu a připojte fotku, která jasně ukazuje poškození. Další pokyny Vám zašleme co nejdříve. Zpracovat lze pouze vrácení s plně a pečlivě vyplněným formulářem a adresou.

ZÁRUČNÍ POLITIKA

  1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
    Záruční podmínky popisují, co musí výrobek splňovat, aby mohl být vrácen prodávajícímu. Aby byl poškozený nebo vadný výrobek v záručních podmínkách, musí být poškozen nebo vadný v záruční době z důvodu příčiny vadné kvality výrobku. Výrobek nespadá pod záruční podmínky, pokud:

Na výrobku byly provedeny změny, které nelze nalézt v návodu k použití výrobku. Pokud jsou nedostatky způsobeny neodborným použitím nebo pokud produkt nebyl použit podle návodu k použití
Pokud by mohlo dojít ke škodám způsobeným zpožděnou údržbou.

  1. ZÁRUČNÍ DOBA
    Použitím produktů se časem sníží kvalita většiny výrobků. Obecně lze předpokládat, že produkty s vyšším cenovým rozpětím vydrží déle, protože design bere v úvahu udržitelnost. Pro různé kategorie výrobků používáme různé záruční doby. Níže naleznete:

Produktová kategorie 1. Inteligentní produkty, rostliny, semena a sady pro pěstování
Inteligentní produkty, rostliny, semena a pěstitelské sady jsou přírodní produkty, a proto na jejich účinek máme jen omezený vliv. Například vliv inteligentních produktů, kromě kvality produktu, závisí také na situaci, ve které je výrobek spotřebován, a na úrovni zkušeností uživatele.

Produktová kategorie 2. Headshop a životní styl
Všechny položky headhopu a životního stylu (s výjimkou produktů s omezeným datem vypršení platnosti) jsou dodávány se zárukou 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že zpracování produktů životního stylu s omezeným datem vypršení závisí na řadě faktorů, nad kterými nemáme žádnou kontrolu (např. Interakce výrobku se zákazníkem), pro tuto kategorii výrobků nepoužíváme standardní záruční dobu.

  1. ZÁRUČNÍ POLITIKA
    Pokud výrobek spadá do záručních podmínek a v záruční době, můžete jej vrátit. Poté se pokusíme produkt opravit (nebo nechat opravit), nebo pokud to není možné, vyměňte jej.

Není možné získat náhradu za produkty, které spadají pod záruční politiku.